E1. Teisingumo ir Seimo rūmai
(dab. Kauno valstybinė filharmonija)

Arch. E. A. Frykas
Kauno m. sav., Kauno m.,  E. Ožeškienės g. 12/L. Sapiegos g. 5

1929 m.

Kone šventa ir neišskiriama sąjunga! Tai rūmai, anuomet savo išore skelbę: „Teisingumas yra valstybių pagrindas“. Tai stambiausias ir prestižiškiausias architekto E. Fryko kūrinys – 1929 m. pastatyti Teisingumo ir Seimo rūmai – architektūriškai atspindi jaunos Respublikos siekį reprezentuoti save architektūrinėse erdvėse. Anuomet čia posėdžiavo teisminės institucijos ir Seimas, šiandien čia posėdžiauja muzika. Ir muzikai.

Fotografija: M. Plepys