E4. Kauno karininkų ramovė

Arch. Stasys Kudokas, Elmar Lohk, Herbert Johanson, Vladimiras Dubeneckis, Jonas Kriščiukaitis, Kazys Kriščiukaitis, Mykolas Songaila, Jonas Kova-Kovalskis
Kauno m. sav., Kauno m.,  A. Mickevičiaus g. 19
1937 m.

Šiandien tai vienas reikšmingiausių mūsų dienas pasiekusių tarpukario architektūros liudijimų, įdomus ne tik išraiškinga architektūra, bet ir ypatingu turiniu. Šiame kariuomenės ir vyriausybės reprezentacijai skirtame pastate atsispindi tuometės valstybės politiniai siekiai ir pagrindiniai tautos istorinio pasakojimo siužetai – Vytauto Didžiojo laikų galybė ir gyvybingos tautinės kultūros raiškos paieškos.

Fotografija: M. Plepys