E8. Fiziško auklėjimo rūmai
(dab. Lietuvos sporto universitetas)

Arch. V. Landsbergis-Žemkalnis
Kauno m. sav., Kauno m.,  Sporto g. 6
1934 m.

„Arti centro ir sykiu toli nuo dulkių ir miesto triukšmo“ esanti rekreacinė Žaliojo kalno erdvė puikiai tiko fizinio auklėjimo rūmų statybai. Tačiau ne tik vieta, bet ir pastatas turėjo atitikti ypatingus modernizmo epochos sveikų tautos įpročių ir sveikatos ugdymo standartus. Tai ne tik modernus sporto erdvių komplektas po stogu – pastato architektūriniame pavidale ir detalėse atsispindi ištisa modernios tautos fizinio auklėjimo filosofija ir ideologija.

Fotografija: M. Plepys