EKSKURSAS: Miestas kaip tekstas. Beieškant raudonmedžio rojaus.

Moderniųjų laikų mintyje jau senokai yra įsitvirtinusi „miesto kaip teksto“ samprata, siūlo mums atmesti tradicinį požiūrį į miestą kaip į daiktą. Jei miestovaizdį mes suvokiame kaip tekstą, kuriame tvarkingai išdėlioti vietos ženklai, veikiantys ir kaip tam tikra reikšmių sistema arba raštas, miestą mes galime „skaityti“.
Miestą sudaro ne tik jo materialusis pavidalas: pastatai, aikštės, gatvės, paminklai, gamtinis karkasas, bet ir tokie neapčiuopiami dalykai kaip: žmonių santykiai ir sąveikos, gyvensenos formos, tradicijos ir miesto folkloras. Remiantis ištraukomis ir citatomis iš žymaus lietuvių romanisto V. Sirijos Giros romanų „Raudonmedžio rojus“, „Paskutinis sekmadienis“, „Nakties muzika“, ekskursijos metu keliaujame laiku – literatūra suteikia mums retą galimybę pajausti praėjusio laikmečio dvasią, skonį ir kvapą, pažvelgti į aprašomąjį objektą amžininkų akimis, liudija.
Šia literatūrine ekskursija taip pat norisi parodyti, kad mūsų gyvenamoji aplinka dažnai gali būti kur kas įdomesnė ir ypatingesnė, nei mes įsivaizduojame arba tikimės. Kauno stoties rajonas įdomus ir unikalus savo kontrastais, mažai pakitusiais vietos ženklais ir gyvenimo ritmu.