2E2. Aukštesnioji technikos mokykla
(dab. Kauno technikos kolegija)

Arch. S.Kudokas
Kauno m. sav., Kauno m., Tvirtovės al. 35
1938 m.

Jaunoje valstybėje jaučiant didelį įvairių specialistų trūkumą, mokslo įstaigų kūrimas tapo prioritetine sritimi. Vyriausybės nutarimu 1920 m. įkurta Aukštesnioji technikos mokykla, rengianti inžinerinės krypties statybos, mechanikos ir elektrotechnikos specialistus. S. Kudoko suprojektuoti ir 1938 m. atidaryti mokyklos rūmai pačių mokinių laikyti „prakilnia šventove“. Nors anuomet kritikuota „priemiesčio užkampyje“ buvusi statybų vieta, siūlyta statyti Aleksote, kur pradinės mokyklos, VDU fizikos ir chemijos rūmai, o taip pat oro uostas sukurtų reprezentacinį ansamblį „gražesniam praskrendančių ar sustojančių užsieniečių įspūdžiui sudaryti“, vis tik likta prie pirminės vietos. Kartu su statomomis klinikomis, rūmai tapo pagrindiniais besiformuojančio priemiesčio akcentais.

Fotografija: M. Plepys