2E3. Darbo rūmai
(dab. Kauno kultūros centras „Tautos namai“)

Arch. A. Lukošaitis, A. Novickis
Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 79
1939 m.

Modernizmo sąvoka plačiąja prasme apėmė ne tik architektūros stilių, bet ir gyvenimo filosofiją apskritai, siekiant kurti šiuolaikiškas gyvenimo, darbo sąlygas, siekį priartinti įvairius mokslo ir technikos laimėjimus visiems socialiniams sluoksniams. Šie rūmai, skirti darbininkų gerbūvio gerinimui, kaip teigiama anuometėje spaudoje, tai „tikras darbininkijos židinys, kur galės susispiesti ir sutilpti ne tik Darbo Rūmų įstaigos, bet ir patys darbininkai susirinkti, šviestis, mokytis ir kultūringai laiką praleisti. Kultūrinės įstaigos atitrauks nuo daugelio negeistinų ir darbininkams patiems žalingų pramogų“. Daugeliui įvairaus amžiaus kauniečių dėl įvairių užklasinių kultūrinių ar pramoginių veiklų šie rūmai ir šiandien yra tarsi „antri namai“, todėl, nepaisant kitusių istorinių aplinkybių, rūmai išlieka vienu pagrindinių kultūrinių židinių mieste.

Fotografija: M. Plepys